‘Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben ik in hun midden’

Jezus praat met zijn vrienden over hoe belangrijk het is om elkaar scherp houden. We maken allemaal wel eens fouten maar hoe gaan we daarmee om? Hoe helpen we elkaar weer overeind? Zijn vrienden stellen hem allemaal vragen om beter te begrijpen hoe we als mensen samen moeten leven en geloven. Jezus kan zelf ook scherp zijn. Zeker als het gaat om mensen die bewust anderen kwetsen of zich beter voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Hij spoort zijn vrienden aan om mensen vooral aan te spreken op hun gedrag en om dat samen te doen. Tegelijkertijd zegt hij daarna dat wij ook vergevingsgezind moeten zijn.

BETEKENIS
Wat bedoelt Jezus met deze uitspraak? Het belangrijkste is: God wil dat we samen zijn. Samen met God maar ook samen met elkaar. Omring jezelf met andere mensen die ook geloven zodat je kunt groeien en uitgedaagd kan worden. Ook is het belangrijk dat je mensen om je heen hebt die je mogen bevragen en soms terecht mogen wijzen. Zo houden we elkaar scherp. We moeten niet bang zijn om elkaar scherp te houden en we moeten ook niet recht praten wat krom is.

Lees ook

Wil je meer ontdekken?