Van een dubbeltje een kwartje worden kan niet. Toch?

Ken je die uitspraak? Van een dubbeltje een kwartje worden? Die dubbeltjes en kwartjes komen nog uit de tijd van de gulden. De uitspraak is dus wat achterhaald. Maar het principe zien we nog vaak terug in onze samenleving. Dat het niet makkelijk is om je sociale status of achtergrond te ontgroeien. Want dat is de betekenis van deze gevleugelde uitspraak.

Betekenis van een dubbeltje een kwartje worden

‘Van een dubbeltje een kwartje worden’ betekent dat je nooit boven de stand zult uitgroeien waarin je geboren bent. Wie arm wordt geboren, blijft vaak arm. Of moet hard aan de weg timmeren om boven deze status uit te stijgen.

Recent onderzoek wijst uit dat deze oude uitspraak nog steeds geldt. In ieder geval in Nederland. Je geslacht, je geboorte- en woonplaats, of je ouders rijk of arm zijn… Het lijkt invloed te hebben op je welvaart als je ouder bent. Het blijkt moeilijk om je te ontwikkelen naar een “hogere’ klasse.  

Verhalen die het tegendeel bewijzen

Er zijn veel verhalen bekend over klasseverschillen. Ergens zit dat nog steeds in onze hoofden en ervaringen. Maar gelukkig zijn er ook verhalen die iets anders laten zien. Bijvoorbeeld het verhaal van Maria. Maria is een heel eenvoudig meisje, van een eenvoudige afkomst. Op een dag ontvangt zij bezoek van een engel, die haar een wonderlijke boodschap brengt.

Hoe God naar mensen kijkt

Hoe bizar het verhaal van Maria ook is, het laat wel zien hoe God naar mensen kijkt. God ziet mensen niet als dubbeltjes of kwartjes. Hij wil van mensen briefjes van honderd maken. Kostbaar. Waardevol.

Maria ziet zichzelf als een gewoon meisje. Misschien is ze wel bezorgd over haar leven. Haar afkomst. En haar toekomst. Nu ze onverwachts zwanger is geraakt, staat haar leven op z’n kop. Mensen zullen over haar geroddeld hebben. God ziet haar. En maakt van Maria iemand worden die ze in haar ogen nooit kon worden. God geeft haar een belangrijke opdracht. Hij ziet haar waarde. Een gewoon mens waarvan het leven er toe doet.

Zo is het ook voor jou en mij. God kijkt niet naar status en afkomst. God ziet jou zoals je bent. Uniek, door Hem gewild en met een bedoeling. Twijfel daar niet aan. Weet zeker dat God om je geeft. Hij heeft jou op het oog. 

Van een dubbeltje een kwartje worden in Nederland

Waar in Nederland je wieg staat, kan beslissend zijn voor de hoogte van het inkomen dat je later gaat verdienen, blijkt uit nieuw onderzoek. Ontdek hier hoe ongelijk de kansen voor kinderen verdeeld zijn – en wat de vooruitzichten waren op jouw geboortegrond.

Hoewel we in Nederland graag geloven dat niet je afkomst, maar je capaciteiten bepalen waar je terecht komt, is de praktijk een stuk weerbarstiger. Er blijkt een enorm onderscheid te zijn tussen de toekomstperspectieven van kinderen uit hoogopgeleide milieus en die van kinderen uit laagopgeleide milieus, laat het onderzoek in de Volkskrant zien.

“Waar je wieg staat, maakt een groot verschil in je levenskansen.” Maar niet voor God!