Tijdlijn van het leven van Jezus

Wanneer leefde Jezus en wat gebeurde er allemaal?

Jezus leefde rond het begin van onze jaartelling. We vieren zijn geboorte tijdens het Kerstfeest en we herinneren ons zijn dood en opstanding op Goede Vrijdag en Pasen. We weten een klein beetje over wat er gebeurde rond zijn geboorte en zijn jonge jaren. Zijn openbare carrière begon toen Hij ongeveer 30 jaar oud was. Hij was een prediker, hij deed wonderen en veel mensen volgden hem. Dit is een chronologische samenvatting van zijn openbare leven.

Tijdlijn van de geboorte van Jezus en zijn jonge jaren

Het is best een bijzonder feitje dat Jezus werd geboren in het jaar 4 voor Christus. Voor Christus. Hoe kan dat zijn? Nou, in de vroegste berekening was er een fout gemaakt.

Misschien dacht je dat het op zich allemaal heel duidelijk is: Jezus is 25 december van het jaar 0 geboren. Toch? Nou, niet dus. Er is een belangrijke gebeurtenis die we kennen, namelijk dat Herodes de Grote (die alle baby's in Bethlehem jonger dan 2 jaar doodde) stierf in de lente van 4 v. Chr. Dat weten we omdat de Joodse historicus Josephus hierover verslag doet. Het is de koning die een belangrijke rol speelde in het verhaal van de wijzen (magiërs) uit het Oosten in het kerstverhaal zoals dat wordt verteld in het evangelie van Matteüs. Dus Jezus zou vóór deze tijd geboren moeten zijn, ongeveer in de periode van 7 v.Chr. tot 4 v.Chr. (Voor Christus of voor zichzelf!). (bron)

 • 4 voor Christus

  De engel Gabriël bezoekt Maria in Nazareth

  Een engel van God komt bij Maria op bezoek en vertelt haar dat ze door de Heilige Geest zwanger zal worden.

 • 4 voor Christus

  Volkstelling door Quirinius

  Er moest een volkstelling worden gehouden, en deze was volgens Lukas 2:1 de reden waarom Jozef en Maria naar Bethlehem reisden, waar Jezus werd geboren. De volkstelling werd in de hele Grieks-Romeinse wereld gehouden in opdracht van keizer Augustus.

 • 4 voor Christus

  Geboorte van Johannes de Doper

  Johannes de Doper was zes maanden ouder dan Jezus (Lukas 1:36)

 • 4 voor Christus

  Geboorte van Jezus

  Historici gaan er over het algemeen vanuit dat Jezus tussen 6 voor Christus - 4 voor Christus is geboren.

 • 4 voor Christus

  Herders bezoeken Jezus in de stal

  De kleine Jezus is in Bethlehem bezocht door de Herders uit het veld

 • 2 voor Christus

  Magiërs uit het Oosten

  De kleine Jezus is in Bethlehem bezocht door Magiërs uit het Oosten. Zij komen met kostbare geschenken.

 • 2 voor Christus

  Kindermoord in Bethlehem

  Koning Herodus geeft opdracht om alle kleine kinderen te vermoorden: alle jongetjes in Bethlehem onder de twee jaar oud worden afgeslacht.

 • 2 voor Christus

  De vlucht naar Egypte

  Maria, Jozef en baby Jezus vluchten naar Egypte

 • 2 voor Christus

  De dood van Herodus de Grote

  Koning Herodus de Grote sterft. Zijn drie zonen regeren verder over het gebied onder Romeinse gezag:

  • Archelaus wordt heerser van Judea en Samaria
  • Herod Antipas wordt heerser over Galilea en Perea
  • Herod Philip wordt heerser over Iturea en Trachonitis
 • 0 AD

  Traditionele datum van de geboorte van Jezus

  Vanwege conflicterende data, gaan we verder met de tijdlijn en daarin de leeftijd van Jezus genoemd.

 • 12-jarige leeftijd

  Jezus bezoekt de tempel in Jeruzalem

  Jezus bezoekt voor de eerste keer de tempel in Jeruzalem met Jozef en Maria.

 • Leeftijd 12 - 30

  Jezus werkt als timmerman in Nazareth

Timeline of the public life of Jesus

 • Age 30

  Jesus is baptised by John the Baptist

  River Jordan, Judea.

 • Age 30

  Jesus in the Wilderness

  Judea

 • Age 30

  Jesus hails Andrew, Simon, Philip, And Nathaniel

  Bethabara

  Who were the 12 closest friends of Jesus during his life on earth?
  Explore more »

 • Age 30

  Miracle of turning the water into wine and drives the moneymakers from the temple

  Cana. Jerusalem.

 • Age 30

  Nighttime visit Of Nicodemus

  Jerusalem

 • Age 30

  Jesus and the Woman of Samaria

  Samaria: Sychar.

 • Age 30

  Miracle at Cana in Galilee

 • Age 30

  Pool of Bethesda

  Jerusalem

 • Age 30

  Jesus Reads in the Nazareth Synagogue

  Nazareth. Capernaum.

 • Age 31

  Jesus at the Sea of Galilee, Christ chooses the four

  Galilee: Capernaum.

 • Age 31

  Sermon on the Mount

  Near Capernaum

 • Age 31

  Miracle of the Leper

  By Lake Gennesaret. Capernaum.

 • Age 31

  Matthew is Called by Jesus

  Capernaum

 • Age 31

  Jesus in the Cornfield on the Sabbath

  Capernaum

 • Age 31

  Jesus & the Twelve Disciples

  Near Capernaum

 • Age 31

  Jesus and the imprisonment of John the Baptist

  Galilee, near Cana

 • Age 31

  Jesus and the Multitudes at the Shore

  Capernaum: Sea of Galilee

 • Age 31

  Jairus\' Daughter Healed

  Capernaum

 • Age 32

  Jesus Teaches in the Synagogue

  Nazareth. Capernaum

 • Age 32

  Mission of the Twelve Disciples

  Nazareth. Capernaum

 • Age 32

  Herod Seeks Out Jesus

  Decapolis: Bethsaida

 • Age 32

  Miracle of the Loaves and Fishes

  Bethsaida

 • Age 32

  Jesus Walks on the Water

  Sea of Galilee. Gennesaret

 • Age 32

  Jesus and the Pharisees

  Capernaum

 • Age 32

  Jesus and the Woman of Canaan

  Phenicia. Decapolis

 • Age 32

  Feeding the Multitude

  Decapolis. Dalmanutha. Bethsaida

 • Age 32

  Jesus Foretells his Own Fate

  Cesarea Philippi.

 • Age 32

  The Transfiguration

  On, and near, Mt. Hermon

 • Age 32

  Jesus Foretells his Death and Resurrection

  Galilee. Capernaum

 • Age 32

  Feast of the Tabernacle

  Jerusalem. Galilee.

 • Age 32

  Jesus Questioned by the Jews

  Jerusalem.

 • Age 32

  The Lords Prayer

  Perea.

  The Lord\'s Prayer is a venerated Christian prayer that, according to the New Testament, Jesus taught as the way to pray. Watch the prayer here »

 • Age 32

  Sermon to the Innumerable Multitude

  Perea.

 • Age 32

  Journey To Jerusalem

  Perea. Bethany.

 • Age 33

  Jesus and Lazarus

  Perea. Bethany. Perea.

 • Age 33

  Jesus Journeys Through Samaria and Galilee

  Galilee. Samaria. Perea.

  Once Jesus was waiting at a well during a hot summer day. He encountered a woman there. Then he started talking to her… Watch the story here »

 • Age 33

  He tells of Imminent Betrayal

  Perea.

 • Age 33

  Miracle of the Two Blind Beggars

  Jericho.

 • Age 33

  The Mount of Olives

  Bethphage. Jerusalem.

 • Age 33

  In the Temple

  Jerusalem, in the Temple.

 • Age 33

  Mary and Martha

  Bethany.

 • Age 33

  The Passover Supper

  Bethany. Jerusalem: Upper Room.

 • Age 33

  The Last Supper

  Jerusalem: Upper Room.

 • Age 33

  Garden at Gethsemane

  Mount of Olives. Gethsemane.

 • Age 33

  Judas Iscariot Betrays Jesus

  Gethsemane. Jerusalem.

 • Age 33

  The Trial of Jesus

  Jerusalem.

  Explore more about the Stations of the Cross. It's helping believers to come closer to the suffering and sacrifice endured by Jesus Christ. Click here »

 • Age 33

  Pontius Pilate

  Jerusalem.

 • Age 33

  The Crucifixion

  Jerusalem. Golgotha: Calvary.

 • Age 33

  The Sepulchre

  Jerusalem: The Sepulchre.

 • Age 33

  The Resurrection

  Jerusalem: The Sepulchre.

  Can you imagine what you will feel when a good friend is gone? One of Jesus\' friends wanted to mourn at his grave. On the early Easter morning, Mary Magdalene was going to the tomb where they buried him. Watch the story here »

 • Age 33

  Doubting Thomas

  Emmaus. Jerusalem.

 • Age 33

  Jesus After the Resurrection

  Sea of Galilee.

 • Age 33

  The Ascension

  Galilee. Mt. Olivet. Bethany.

ancient Israel in the time of Jesus
Jerusalem in the time of Jesus