Is Jezus God?

Jezus omschrijft zijn relatie met God als die van vader en zoon. Lees of hier dit betekent dat Jezus zelf God is.