150. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.

Waarom dit beeld? Door Marien Korterink De uitspraak in context: De elf leerlingen vertrokken naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus hun genoemd had. Toen ze Hem daar zagen,…

149. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.

Waarom dit beeld? Door Jan-Willem Bosman De uitspraak in context: En Jezus zei tegen hen: “Het staat ook in de Boeken dat de Messias moest lijden. En dat Hij op de…

148. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.

Waarom dit beeld? Door Marco van der Graaf De uitspraak in context: Acht dagen later zaten Jezus’ leerlingen weer in het huis. Nu was Tomas erbij. Jezus kwam binnen, ook al…

147. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.

Waarom dit beeld? Een uitnodigende zin van Jezus. Zoals je dat tegen een kind kan zeggen. Kijk zelf maar. Kom maar dichterbij. Zo nodigde Jezus Thomas uit om overtuigd te…

146. Ontvang de Heilige Geest. Wie jullie zijn zonden vergeven, is ervan verlost. Maar wie jullie het aanrekenen, moet zijn zonden dragen.

Waarom dit beeld? Door Frank van der Velde De uitspraak in context: Toen het avond werd op die eerste dag van de week, zaten de leerlingen in huis. Ze hadden de…

145. Wat hebben jullie toch een onverstandig hart en wat begrijpen jullie het toch langzaam.

Waarom dit beeld? Door Jurjen ten Brinke De uitspraak in context: En een paar van ons zijn naar het graf gegaan en zagen dat het waar was wat de vrouwen hadden…

144. Als iemand je op je linkerwang slaat, draai dan ook je rechterwang naar hem toe.

Waarom dit beeld? Door Nynke Dijkstra De uitspraak in context: [ Jezus zei: ] “Luister naar wat Ik zeg: houd van je vijanden en wees goed voor de mensen die je…

143. Vader, mijn leven is in uw handen!

Waarom dit beeld? Door Nynke Dijkstra De uitspraak in context: Het was ongeveer twaalf uur ‘s middags. Toen werd het in het hele land donker, tot drie uur ‘s middags. Want…

142. Het is volbracht!

Waarom dit beeld? Hierbij dacht ik aan iemand die een race gelopen heeft. Een marathonloper, die weet dat de wedstrijd er op zit en alvast de handen in de lucht…