Hemelvaart

Wat gebeurde op hemelvaart?

Start | Sandy Tales | Hemelvaart

Bij Hemelvaart denken christenen terug aan hoe Jezus Zijn aardse bestaan achter zich liet en terugkeerde naar de hemel. Veertig dagen na zijn opstanding, gaat Jezus naar de hemel. Tussen zijn opstanding en Hemelvaart ontmoet hij volgens de Bijbel, zijn vrienden en volgelingen. Terwijl hij zijn volgelingen zegent, wordt Jezus opgenomen in de hemel en neemt daar plaats aan de rechterhand van God.

Hemelvaart wordt traditiegetrouw gevierd op een donderdag, de 40ste dag na Pasen. De verhalen vindt je in Markus 16, Lukas 24 en Handelingen 1. Een aantal denominaties hebben hun viering echter verplaatst naar zondag. Sommige christenen vieren deze dag door naar een kerkdienst te gaan, te bidden en te zingen.

Op de 40e dag nadat Jezus verrees, neemt hij zijn volgelingen mee de Olijfberg op. Daar zagen zij hoe hij opsteeg naar de hemel. Deze dag symboliseert het einde van het seizoen rondom Pasen en valt voor Pinksteren.

Begrijp goed dat alhoewel Jezus in de hemel is, hij nog steeds in ons leven betrokken is. De Bijbel legt uit dat hij voor ons bidt, onze advocaat in de hemel is en dat hij ons begrijpt. Omdat hij zelf ook mens geweest is.

Ontdek alles over Hemelvaart

In dit 10-daags leesplan voor de Bijbel-app YouVersion word je meegenomen in de wondere wereld van oude profetieën, symboliek Ontdek je waarom dit een echt Koningsfeest is.