De verloochening van Petrus

Start | Sandy Tales | De verloochening van Petrus

Mensen hoopten dat Jezus zou komen om hen van de vijanden te bevrijden. Maar Jezus werd gearresteerd door de Romeinse heersers. Peter werd bang maar keek toe toen ze Jezus ondervroegen en hem sloegen en zelfs vloekend zeiden dat hij hem niet kende. Toen ze elkaar na de opstanding ontmoetten, moesten ze een eerlijk gesprek voeren.

Petrus zweert Jezus af

Petrus werd door Jezus aangewezen als belangrijkste apostel voor de kerk. Maar niemand is zo diep gevallen als hij. Nooit zou hij zijn strijd voor het goede opgeven, zo zei hij tegen Jezus toen deze vertelde dat iedereen hem in de steek zou laten in het diepste punt van zijn bestaan. Petrus, die zichzelf nog niet was tegengekomen, wilde dat niet geloven. Nee Petrus, nog voor de haan heeft gekraaid, heb jij mij al drie maal afgezworen. Wat is er door deze visser heengegaan toen later een haan kraaide en het besef doorsijpelde dat het precies zo was gegaan zoals hij nooit zou willen geloven. Hij rende weg, de duisternis in, en huilde bittere tranen.

Dit verhaal van Petrus doet me altijd wel veel. Omdat ik het me wel helemaal kan voorstellen. Wat kan je jezelf tegenvallen, ondanks alle goede voornemens. Wat kom je jezelf tegen, terwijl je het zo graag beter wilde doen. En dat zelfs naar vrienden en geliefden.

Aslan en Edmund

Hoe zou het zijn geweest toen een aantal dagen later de twee mannen, Jezus en Petrus, elkaar spraken op een strand in Galilea? Jezus vroeg zijn vriend of hij nog van hem hield. Het gesprek deed me denken aan ‘De Leeuw, de Heks en de Kleerkast’, het eerste Narnia boekje dat werd verfilmd. Hier vind je het gesprek wat de leeuw Aslan heeft met Edmund, nadat deze was bevrijdt uit het kasteel van de heks. In de film is het mooi gedaan: op afstand zie je de twee een gesprek hebben.

C.S. Lewis zegt hierover dat hij, als schrijver van het verhaal, zelf niet eens weet waar dat gesprek precies over ging. Het is een privé aangelegenheid, maar je weet dat het precies ging over waar het over moest gaan.

Heb je me lief?

‘k Kan me zomaar een gesprek tussen Jezus en Petrus voorstellen. En de spanning in Petrus, nu hij weer oog in oog staat met zijn vriend die hij zo in de steek had gelaten. ‘Heb je mij lief’?’, ‘Hou je nog van mij?’ Dat is een echte vriendenvraag die dieper gaat dan informatie. Het hart moet in zijn borstkas zijn geëxplodeerd. Misschien ook wel in die van Jezus, die de stap naar verzoening blijft zetten, niet door het stilzwijgend te laten zijn, maar die het eerlijke gesprek met zijn vriend aangaat om deze gebeurtenis uit de weg te ruimen.

Ontdek meer over pasen

Het eeuwenoude verhaal van hoop en opstanding kan door middel van deze 4 video’s opnieuw beleefd worden.