Samenwerken

Start | Samenwerken

Verbinding staat centraal binnen Jesus.net. We zijn een samenwerkend netwerk van organisaties en mensen. Binnen het netwerk delen we in middelen en verantwoordelijkheden. Partners mogen alle beschikbare concepten, technologie, content en kennis gebruiken.

Wil jullie organisatie of kerk ook online aanwezig zijn? Laten we samen kijken naar de mogelijkheden. Ook als spreker of schrijver zijn er mooie mogelijkheden om online mensen een stap verder te helpen in geloof.