Jezus.nl helpt christenen hun geloof online te beleven

Start | Jezus.nl helpt christenen hun geloof online te beleven

De kerkbanken blijven de komende zondagen leeg. Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, mogen groepen met meer dan 100 mensen niet meer samenkomen. Veel kerken sluiten daarom hun deuren. Maar online gaat er een nieuwe wereld open. Veel kerken zoeken naar andere mogelijkheden om toch samen te komen en elkaar te bemoedigen. De organisatie Jesus.net is gespecialiseerd in het online delen van geloof. Vandaag lanceren zij de website Jezus.nl om kerken online wegwijs te maken en om gelovigen aan elkaar te verbinden. Beleef geloof online. 

“Als kerken moeten we nu creatief gaan denken. Deze tijd biedt ons een kans met een frisse blik te kijken naar het idee van ‘samen zijn’,” aldus Jan-Willem Bosman, directeur Jesus.net. “Juist in deze onzekere tijd rondom het Coronavirus, zoeken mensen naar houvast, hoop en perspectief. De mensen kunnen niet meer naar de kerk. Maar in de veiligheid van hun eigen huis, kan de kerk wel aanwezig zijn.”

Online connectie
Veel kerken streamen hun dienst online of delen een opgenomen video. Als aanvulling hierop willen we op de website Jezus.nl mensen uitdagen, inspireren en bemoedigen om nieuwe vormen te vinden voor het beleven van het geloof. “We staan voor creativiteit, eenheid en vertrouwen. Er zijn zoveel creatieve vormen te bedenken om de komende weken verbonden te blijven,” aldus Jan-Willem Bosman. De website wil mensen aanmoedigen en inspireren om online het geloof met elkaar te beleven.

Een paar voorbeelden hiervan zijn:
– Samen een leesplan volgen via de Bijbel app van YouVersion
– Deel met elkaar een Bijbelverhaal op een creatieve manier
– Ideeën voor het starten van een Whatsapp of Facebook groep
– Met en voor elkaar bidden
– Samen live een kerkdienst volgen

Het team van Jesus.net heeft vandaag zelf een Sandy Tale video gemaakt over het Onze Vader. Een creatieve manier om op te roepen tot eenheid en gebed.

Jesus.net
Jesus.net is een wereldwijd netwerk van meer dan 80 organisaties die zich bezighouden met online evangelisatie en discipelschap. De wereldwijde impact van Jesus.net is groot. Om de paar seconden maakt iemand op aarde, via een website, een keuze om Jezus te volgen. Dit zijn bijna 5000 mensen per dag. Sinds de start in 2005 zijn dit in totaal 18,4 miljoen mensen. Het hoofdkantoor van Jesus.net is gevestigd in Rotterdam.

– EINDE PERSBERICHT –


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Aafke van der Spek, Communicatiemedewerker bij Jesus.net.

E-mail: [email protected]


Download hier extra media:

.     


Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen via [email protected]