Wat is Palmzondag?

De zondag voor Goede Vrijdag en Pasen is Palmzondag. Op deze dag gedenkt de kerk hoe Jezus triomferend Jeruzalem binnen wordt gehaald, al rijdend op een ezel. Bij dit feest wuiven mensen met palmtakken. Maar wat gebeurde er nu eigenlijk? Wat dachten en begrepen de mensen toen?

De leerlingen deden wat Jezus hen vroeg. Ze haalden een ezel en een veulen en legden daar hun mantels op. Jezus ging erop zitten. Mensen langs de weg legden ook hun mantels neer op de weg, anderen braken palmtakken af en bezaaiden de weg. De mensen gingen voor hem uit en riepen: Hosanna voor de zoon van David. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoge! (Mattheüs 21:6-9)

Jezus deed totaal niet wat de mensen verwachtten. Hij leek een door God gezonden bevrijder. Maar hij zou hen niet bevrijden op de manier die zij dachten. De Joden kenden de boeken van de oude profeten waarin stond dat God zijn koning zou sturen naar Jeruzalem, nederig rijdend op een ezel, op een veulen. (Zacharia 9:9)

GEKROOND TOT KONING

Jezus liet in alles zien dat hij een zoon van David was, een koning die gezonden was door God en waar al zo lang op werd gewacht. Hij zou als koning plaatsnemen op de troon en gekroond worden. De mensen zagen de oude profetie in vervulling gaan en waren zo blij. De mensen waren dolenthousiast en zwaaiden met taken en zongen. Wat een onthaal. Jezus is de door God gezonden koning en hij is onderweg om zijn plaats in te nemen op de troon. Mensen legden een rode loper uit van palmtakken en hun mantels. Een binnenkomst waardig voor de nieuwe koning.

EEN DIEPER PLAN

Maar alles gaat net anders dan de mensen verwachten. Deze Jezus is onderweg naar zijn troon en zal gekroond worden tot koning. Maar zijn troon werd een vervloekt kruis en zijn kroon gevlochten van doorntakken. Waar zijn al die mensen nu? Wat is er over van dat enthousiasme?

Je moet begrijpen dat Jezus niet alleen de koning van de Joden zou worden, maar koning over al wat leeft. Jezus kwam niet om ons te redden van de Romeinse overheersing maar om ons te redden van de onderdrukkende macht van zonde.

GEEN FOUTJE

Palmzondag, de grote binnenkomst, het was geen foutje. Het vervolg komt op Goede Vrijdag en Pasen. De grote verrassing zou nog komen. Dit konden zij nu nog niet begrijpen.

> Waar komen de andere feestdagen vandaan? 

Wil je meer ontdekken?