95. Lazarus, kom naar buiten!

Waarom dit beeld?

Bij deze tekst zie ik een beeld voor me van mensen die depressief zijn en zich totaal isoleren of afzonderen. Dan wordt er gezegd: ‘Kom naar buiten!’ Ik zie dat in deze tijd als woorden van nieuwe hoop voor de toekomst voor iemand. Men durft weer naar buiten te gaan, omdat God herstel heeft gebracht. Er breekt nieuw licht door. De nacht is geweest en de ochtend breekt aan.

De uitspraak in context:

Jezus zei: “Haal de steen weg!” Marta, de zus van de dode, zei tegen Hem: “Heer, het stinkt er al, want hij is al vier dagen dood!” Jezus zei tegen haar: “Ik heb je toch gezegd dat je, als je Mij gelooft, zal zien hoe goed en machtig God is?” Toen haalden ze de steen weg. Jezus keek omhoog naar de hemel en zei: “Vader, dank U wel dat U naar Mij heeft geluisterd. Ik weet Zelf wel dat U altijd naar Mij luistert. Maar Ik zeg dit zodat de mensen die om Mij heen staan, zullen geloven dat U Mij heeft gestuurd.” Nadat Hij dit had gezegd, riep Hij luid: “Lazarus, kom naar buiten!” En de dode kwam naar buiten. Zijn armen en benen waren nog omwikkeld met grafdoeken en er zat een doek om zijn gezicht. Jezus zei tegen hen: “Maak de doeken los en laat Lazarus naar huis gaan.” (Johannes 11:39-44, BB)

Ook interessant:

Jezus huilde om zijn vriend Lazarus. Dit artikel vertelt daar meer over.