93. Wie van u zal niet terstond als zijn zoon of zijn os in een put valt, hem eruit trekken, ook al is het sabbat?

Waarom dit beeld?

Jezus heeft zojuist een wonder verricht, hij heeft iemand genezen, maar toevallig wel op sabbat (onze zondag). Volgens de Joodse leiders en hun vele regels mag dat niet… Jezus vergelijkt daarop het wonder dat hij zojuist deed met het redden van je zoon. Die zou je toch ook direct redden, ook al zei de hele wereld dat dat officieel niet mag?! Als het leven moeilijk of gevaarlijk is, als de golven hoog zijn en de rotsen puntig, is Jezus daar als reddingsboei. Hij blijft stevig staan temidden van alle chaos en brengt rust.

De uitspraak in context:

Op een keer was Jezus door een leider van de Farizeeërs uitgenodigd om bij hem thuis te komen eten. Het was op de heilige rustdag. De mensen zaten op Hem te letten. En er was daar iemand die te veel vocht in zijn lichaam had en er opgezwollen uitzag. Jezus zei tegen de wetgeleerden en Farizeeërs: “Mag je iemand op de heilige rustdag genezen?” Maar ze zeiden niets. Toen pakte Jezus de hand van de zieke man, genas hem en liet hem gaan. En Hij zei tegen hen: “Als de ezel of de os van één van jullie op de heilige rustdag in een waterput valt, wie van jullie zal hem er dan niet onmiddellijk uittrekken?” Daar wisten ze niets op te antwoorden. (Lucas 14:1-6, BB)

Ook interessant:

Wie was Jezus en wat voor betekenis heeft hij vandaag nog voor mij. Ontdek het waarom en meld je aan voor ‘WaaromJezus?’