91. De deur naar de hemel is smal (…). Doe uw uiterste best er binnen te komen.

Waarom dit beeld?

De weg naar de hemel is dan wellicht nauw, of moeilijk, maar als je de deur eenmaal deur bent, wacht daar een prachtige bestemming. “Doe dus je best om er te komen”, zegt Jezus. En tijdens je tocht door de nauwe doorgang, de donkele grot/spelonk, vang je soms al een glimp op van hoe het ‘daar’ zal zijn.

De uitspraak in context:

Iemand vroeg aan Jezus: “Heer, wordt er maar een klein aantal mensen gered?” Hij antwoordde: “Doe je uiterste best om het Koninkrijk binnen te gaan. Want de poort daarheen is maar smal. Ik zeg jullie dat heel veel mensen zullen proberen om naar binnen te gaan. Maar bij veel van hen zal dat niet lukken. Op een dag zal de Heer van het huis opstaan en de poortdeuren dichtdoen. Dan zullen jullie buiten staan. Jullie zullen op de deur gaan kloppen en zeggen: ‘Heer, doe open!’ Maar Hij zal tegen jullie zeggen: ‘Ik ken jullie niet.’ Dan zullen jullie zeggen: ‘Heer, we hebben met U gegeten en gedronken! U gaf les in onze straten!’ Maar Hij zal tegen jullie zeggen: ‘Ik ken jullie niet. Ga weg! Jullie waren altijd ongehoorzaam aan God!’ Dan zullen jullie huilen en met je tanden knarsen [ van spijt ]. Want jullie zullen Abraham en Izaäk en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zien, maar zelf niet naar binnen mogen. Er zullen mensen uit het oosten en westen en noorden en zuiden komen, en ze zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God. En veel mensen die nu het eerst zijn, zullen straks het laatst zijn. En veel mensen die nu het laatst zijn, zullen straks het eerst zijn.” (Lucas 13:23-30, BB)

Ook interessant:

We zijn allemaal bekend met een navigatiesysteem om ons te helpen de weg naar een bepaalde bestemming te vinden. Vandaag starten de meeste mensen hun reis met een ‘navigator’. Het navigatiesysteem is een betrouwbare vriend geworden dat ons op een vriendelijke manier instructies en advies geeft. Ook als je de verkeerde afslag neemt stuurt de navigator je op op een vriendelijke manier terug of adviseert je een andere route te nemen. Maar je komt wel op je bestemming terecht.

Stel je nu eens voor dat je je eigen geestelijke navigator hebt – een tool die jou dagelijks helpt op jouw geestelijke reis. De app LikeJesus stuurt interessante informatie naar jouw telefoon om je te helpen in je geestelijke reis en helpt jou te groeien als een discipel van Jezus. Download de app hier gratis.