65. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.

Waarom dit beeld?

Door Marco van der Graaf

De uitspraak in context:

[ Jezus zei: ] “Luister goed! Ik zeg jullie dat alles wat jullie op de aarde binden, gebonden is in de geestelijke wereld. En alles wat jullie op aarde vrijmaken, is vrijgemaakt in de geestelijke wereld. Luister goed! Ik zeg jullie dat als twee van jullie op de aarde samen om iets bidden, dan zullen ze het krijgen van mijn hemelse Vader. Want als twee of drie mensen die bij Mij horen, bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook.” (Matteüs 18:18-20, BB)

Ook interessant:

In deze cursus kijk je mee met ontmoetingen die mensen hadden met Jezus, terwijl hij hier op aarde rondliep. Nu loopt Jezus hier niet meer rond. Toch blijft een ontmoeting met Jezus mogelijk. Hoe? Schrijf je nu in voor de cursus.