61. Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan.

Waarom dit beeld?

Door Bram Rebergen

De uitspraak in context:

Op dat moment kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen Hem: “Wie is de belangrijkste in het Koninkrijk van God?” Jezus riep een kind naar Zich toe. Hij zette het kind midden in de kring en zei: “Luister goed! Ik zeg jullie: als jullie niet veranderen en gaan geloven als een kind, zullen jullie het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. Mensen die net zo willen zijn als een kind, zijn de belangrijkste mensen in het Koninkrijk van God. En als je gastvrij bent voor een kind omdat je bij Mij hoort, ben je [ eigenlijk ] gastvrij voor Mij.” (Matteüs 18:1-5, BB)

Ook interessant:

Als er een persoon is die veel losmaakt, ondanks dat hij al lang niet meer op aarde rondloopt, dan is het Jezus wel. Hij leefde 20 eeuwen terug. Schreef nooit een boek. Heeft geen oorlog gevoerd, was geen beroemde ontdekkingsreiziger, stichtte zelfs geen godsdienst. En toch… kunnen we niet om hem heen. Speciaal voor tieners is er een cursus om hem beter te leren kennen. Dus ben jij een tiener of ken jij er één? Kijk dan eens op deze pagina.