56. Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!

Waarom dit beeld?

Door Peter van Dijk

De uitspraak in context:

De Farizeeërs kwamen naar Jezus toe en begonnen ruzie met Hem te maken. Ze vroegen Hem om een teken van God te laten zien. [ Ze wilden dat Hij bewees wie Hij was ]. Dat vroegen ze om Hem uit te dagen. Hij zuchtte diep en zei: “Waarom willen jullie zo graag een teken zien? Luister goed: jullie krijgen geen teken!” En Hij liet hen daar staan, stapte weer in de boot en vertrok naar de overkant. (Marcus 8:11-13, BB)

Ook interessant:

Peter van Dijk vertelt in zijn uitleg hierboven over wonderen van Jezus. Een van die wonderen was zijn ‘wandeling’ over het water. Daarover maakte de zandtovenaar deze prachtige video: