53. Maar als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, hebben jullie het eeuwige leven.

Waarom dit beeld?

Beker en brood. Dat is het beeld van de gekruisigde Jezus. Bijzonder dat Jezus dit tastbare beeld geeft, zodat we nu met onze mond kunnen drinken, proeven en herinneren en verbonden zijn met Hem.

De uitspraak in context:

De Joden begonnen ruzie met elkaar te maken en zeiden: “Hoe kan Hij nou zijn lichaam aan ons te eten geven?” Jezus zei: “Luister goed! Als jullie niet van het lichaam van de Mensenzoon eten, en niet van zijn bloed drinken, is er geen leven in jullie. Maar als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, hebben jullie het eeuwige leven. En dan zal Ik jullie op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken. Want mijn lichaam is het enige echte eten en mijn bloed is het enige echte drinken. Als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, zijn jullie één met Mij en ben Ik één met jullie. De levende Vader heeft Mij gestuurd en Ik leef door de Vader. Zo zal ook iedereen die van Mij eet, door Mij leven. (Johannes 6:52-57, BB)

Ook interessant:

Ga even terug in de tijd en zie hoe Jezus deze uitspraak deed. De film The Life of Jesus is een letterlijke verfilming van het Johannes-evangelie, het boek waaruit deze uitspraak komt.