34. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dus uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Is echter uw oog slecht, dan is heel uw lichaam duister.

Waarom dit beeld?

Ik denk aan een lamp die een kind bijschijnt. Het kind kan door het licht zijn gedachten op papier zetten en iets moois, iets eigens maken.

De uitspraak in context:

Onthoud goed: waar je rijkdommen zijn, daar zal ook je hart zijn.” [ Jezus zei tegen zijn leerlingen: ] “Je ogen zijn de lamp van je lichaam. Als je manier van kijken goed is, zal je hele lichaam verlicht zijn. Maar als je manier van kijken slecht is, is je hele lichaam donker. Als nu wat licht in je had moeten zijn, donker is, wat zal het donker dan donker zijn! Je kan nooit twee heren dienen. Want je zal altijd meer van de één dan van de ander houden. Je kan niet God dienen, én Mammon.” (Matteüs 6:21-24, BB)

Ook interessant:

Grace was een zeer ongelukkig tiener: “Er werd binnen mijn familie weinig echt gepraat en ik verlangde naar connectie. Toen ik een jaar of dertien was ging het heel slecht met mij, zo slecht dat ik zelfmoord wilde plegen. Ik zei tegen God: als u echt bestaat, dan moet u mij helpen!’” In dit verhaal vertelt Grace wat er gebeurde nadat ze God dit ultimatum had gegeven.