31. Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Waarom dit beeld?

Ik denk aan een man die op een geheime, rustige plek, ergens in een grot, zijn handen vouwt en bidt tot God. En God laat zijn licht om hem heen zien.

De uitspraak in context:

[ Jezus zei tegen zijn leerlingen: ] “En bid niet op dezelfde manier als de schijnheilige mensen. Zij staan graag in de synagoge en op de hoeken van de pleinen te bidden. Want ze willen dat de mensen het zien. Luister goed! Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen. Maar als je bidt, ga dan je kamer in en doe de deur dicht. Bid dan tot je Vader terwijl niemand het ziet. En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen.” (Matteüs 6:5-6, BB)

Ook interessant:

Meer ontdekken over bidden? Ga dan door deze gratis, online cursus over dit thema!