30. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten, wat uw rechter doet.

Waarom dit beeld?

Ik zie een foto met de statusupdate van Facebook heeft openstaan met daarop de tekst “What is on your mind?” We gebruiken social media zo vaak om te laten zien hoe tof ons leven is of wat voor mooie dingen we meemaken. Maar moeten we sommige dingen niet gewoon voor onszelf houden?

De uitspraak in context:

[ Jezus zei tegen zijn leerlingen: ] “Wees goed voor andere mensen. Maar doe dat niet om iedereen te laten zien hoe geweldig je bent. Want dan krijg je geen beloning van je hemelse Vader. Als je een bedelaar iets geeft, laat dat dan niet aan iedereen weten. De schijnheilige mensen in de synagogen en op straat doen dat wél. Want zij willen graag door de mensen geprezen worden. Luister goed! Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen. Maar als je een bedelaar iets geeft, zorg er dan voor dat je linkerhand niet weet wat je rechterhand doet. Zo is het geheim wat je gedaan hebt. En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen.” (Matteüs 6:1-4, BB)

Ook interessant:

Hoe ga jij om met je geld? En kun je genieten van je geld? In deze korte cursus ontdek je hoe je maximaal kunt genieten van het geld dat je is toevertrouwd. Je gaat op zoek gaan naar wat de bijbel te zeggen heeft over uitgeven, lenen, sparen, schulden en financiële planning. Daarnaast worden er veel praktische tips gegeven over hoe we het meest uit ons geld kunnen halen.