27. Als je ‘ja’ zegt, moet dat ook ‘ja’ zijn. En als je ‘nee’ zegt, moet het ook ‘nee’ zijn.

Waarom dit beeld?

Door Wim Grandia

Ja is ja en nee is nee. Deze uitspraak van Jezus heeft te maken met betrouwbaarheid, vertrouwen en (geestelijk) gezag. Het is te betrekken op relaties tussen ouders en kinderen, overheid en haar burgers, kerkelijke leiders en hun gemeente. Vertrouwen is in elke relatie van groot belang.

De uitspraak in context:

Jullie hebben ook gehoord dat [ in de Boeken ] tegen onze voorouders is gezegd: ‘Als je iets gezworen hebt, mag je die belofte niet breken. Je moet doen wat je bij de Heer God hebt gezworen.’ Maar Ik zeg dat jullie helemaal niet moeten zweren. Niet bij de hemel, omdat die de troon van God is. Niet bij de aarde, omdat die zijn voetenbankje is. Niet bij Jeruzalem, omdat daar de grote Koning woont. Ook mag je niet bij je hoofd zweren. Want je kan nog niet één haar wit of zwart maken. Als je ‘ja’ zegt, moet dat ook ‘ja’ zijn. En als je ‘nee’ zegt, moet het ook ‘nee’ zijn. Alles wat je daaraan toevoegt, komt van de duivel. (Matteüs 5:33-37, BB)

Ook interessant:

Wees eerlijk naar God. Bid. Leer bidden, bijvoorbeeld met deze cursus waarin Ron van der Spoel 10 gedachten over gebed deelt. Gedachten die je kunnen bemoedigen en je leven kunnen veranderen.