23. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Waarom dit beeld?

Door Jan-Willem Bosman

De uitspraak in context:

[ Jezus zei tegen zijn leerlingen: ] “Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En als je een olielamp aansteekt, zet je er daarna geen emmer overheen. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen in huis licht heeft. Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen.” (Matteüs 5:13-16, BB)

Ook interessant:

Het gaat hier om getuigen. Maak en deel zelf je getuigenis via MyStory.