149. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.

Waarom dit beeld?

Door Jan-Willem Bosman

De uitspraak in context:

En Jezus zei tegen hen: “Het staat ook in de Boeken dat de Messias moest lijden. En dat Hij op de derde dag moest opstaan uit de dood. Er staat ook dat namens Hem aan alle volken verteld moet worden dat ze moeten gaan leven zoals God het wil. En dat de mensen vergeving kunnen krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Jullie moeten beginnen in Jeruzalem. Vertel alles wat jullie gezien en gehoord hebben. En Ik zal jullie geven wat de Vader heeft beloofd. Maar jullie moeten in de stad blijven, totdat jullie kracht uit de hemel hebben gekregen.” (Lucas 24:46-49, BB)

Ook interessant:

Bekijk hieronder hoe de zandschepper het lijden, sterven en de opstanding van Jezus tekent met zand.

Meer van dit soort SandyTales (zandverhalen) zien? Ga dan naar deze website.


Wil je ook getuigen van Jezus en van wie hij voor jou is? Maak en deel zelf je getuigenis via MyStory.