Mozes, de prins van Egypte

Het is een miraculeus verhaal: de baby van een slavenfamilie wordt opgenomen aan het Egyptische hof en wordt prins van Egypte.

Mozes wordt als kleine Joodse jongen door zijn moeder in het water gezet, in de hoop zijn leven te redden. De Egyptische Farao heeft weinig goeds voor met de slaven en laat alle jongetjes ombrengen. De prinses neemt Mozes op en hij groeit op als prins van Egypte. Alles lijkt goed, tot het moment dat hij moet vluchten om zijn eigen leven te redden.

Het verhaal van Mozes is voor veel onderdrukten een grote inspiratiebron om nooit de hoop op te geven. God kan op bijzondere manieren ingrijpen, zo heeft hij eerder laten zien!

Wil je meer ontdekken?