Rust vinden in de chaos

Start | Leesplannen | Rust vinden in de chaos

We kunnen er niet omheen: we leven in een maatschappij die altijd maar doorgaat. We verlangen naar stilte in onze ziel – maar die diepe rust lijkt vaak buiten ons bereik te liggen. Maar is dat ook buiten ons bereik? Laten we in de komende dagen een paar minuten binnenkijken in het huis van Maria en Martha in Bethanië. Twee zussen die van God hielden – maar deze liefde op totaal verschillende wijze lieten zien. Van het kleine incident uit het Evangelie van Lucas waar Jezus de twee zussen bezoekt, maar ook uit andere Schriftgedeelten, kunnen we leren hoe we werkelijk rust kunnen vinden in Hem alleen.