Wat zegt Jezus over vergeving? | Top 10 uitspraken

Als er iemand in de wereldgeschiedenis de visie op vergeving heeft veranderd dan is het Jezus wel. De Bijbel staat vol met quotes van Jezus over vergeving. Hij biedt een heel ander perspectief aan. De focus ligt daarbij niet op onszelf maar op de ander en bovenal op God. 

De uitspraken van Jezus zijn vaak radicaal en geen mooie hap-slik-weg quotes. Ze gaan diep en dagen je uit. Dit zijn Jezus’ uitspraken over vergeving:

Vergeef en God zal jullie vergeven | Uitspraak Jezus
  1. “Als jullie de mensen vergeven wat ze verkeerd doen, zal jullie hemelse Vader jullie ook vergeven wat jullie verkeerd doen. Maar als jullie andere mensen niet vergeven, zal jullie Vader jullie ook niet vergeven.”
    Uitspraak van Jezus uit de Bijbel: Mattheüs 6:14-15
Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen | Uitspraak Jezus

2. “Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen!” Dit zegt Jezus terwijl hij aan het kruis hangt.
Uitspraak Jezus uit de Bijbel: Lukas 23:34

Hoe vaak moet je vergeven? | Uitspraak Jezus

3. “Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven als hij iets verkeerds tegen mij doet? Zeven keer?” Jezus zei: “Ik zeg je: niet zeven keer, maar 70 keer zeven keer.“
Uitspraak Jezus uit het Bijbel: Mattheüs 18:21-22

Zoals wij worden vergeven door God, moeten wij ook anderen vergeven | Uitspraak Jezus

4. “Vergeef ons wat we verkeerd doen, net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen óns doen.”
Deel uit het gebed Het Onze Vader
Uitspraak van Jezus uit de Bijbel: Mattheüs 6:12

Bekijk hier het gebed: Het Onze Vader

Wil jij graag iedere dag een bemoediging ontvangen? Meld je dan vandaag nog hier aan.

Oordeel niet en u wordt niet geoordeeld | Uitspraak Jezus

5. “Spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden. Veroordeel niemand, dan zult u ook niet veroordeeld worden. Vergeef en u zult vergeven worden.”
Uitspraak Jezus uit de Bijbel: Lukas 6:37

Bidden terwijl je boos bent, werkt niet | Uitspraak Jezus

6. “Als je gaat bidden en je bent nog boos op iemand, vergeef hem dan eerst. Want dan vergeeft je hemelse Vader jou ook.”
Uitspraak van Jezus uit de Bijbel: Marcus 11:25

Als iemand sorry zegt, hoe vaak ook, moet je hem vergeven | Uitspraak Jezus

7. “Als je ziet dat iemand iets verkeerds tegen je doet, spreek daar dan streng met hem over. Als hij er spijt van heeft, vergeef het hem dan. Zelfs als hij zeven keer per dag iets verkeerds tegen je doet, en zeven keer bij je terugkomt en zegt: ‘Het spijt me,’ dan moet je hem vergeven.”
Uitspraak Jezus uit de Bijbel: Lukas 17:3-4

Laat het straffen maar aan God over | Uitpspraak Jezus

8. “Doe ook zoveel mogelijk je best om met alle mensen vrede te houden. Straf mensen niet zelf voor wat ze jullie aandoen, maar laat dat aan God over. Want er staat in de Boeken: “Laat het aan Mij over om te straffen. Ik zal hun geven wat ze hebben verdiend.”
Uitspraak Jezus uit de Bijbel: Romeinen 12:18-19

Eenmaal vergeven, blijft vergeven | Uitspraak Jezus

9. “Ik zal nooit meer aan hun zonden denken. Als de zonden vergeven en vergeten zijn, is er geen offer meer nodig.”
Uitspraak Jezus uit het Bijbel: Hebreeën 10:17-18

Als jij wordt vergeven - pay it forward | Uitspraak Jezus

10. Gelijkenis “Twee Schuldenaars”
Naast uitspraken vertelt Jezus ook regelmatig verhalen om het belang van vergeven te benadrukken. Ook wel gelijkenissen genoemd. De verhalen zijn niet waargebeurd maar laten de kern zien waar Jezus voor staat. Denk aan het verhaal van de Verloren Zoon die zijn erfenis verkwanselde en met hangende pootjes terug kwam bij zijn vader. Het ultieme voorbeeld van vergeving maar ook de worsteling van zijn broer om die vergeving te accepteren. 

Ken je deze gelijkenis al? Jezus vertelt een verhaal over een man met een grote geldschuld. Hij dreigt verkocht te worden als slaaf, samen met zijn gezin. Hij kan onmogelijk het geld betalen. De man smeekt de koning om meer tijd. De koning krijgt medelijden en scheldt hem zelfs de gehele schuld kwijt. Maar in plaats van dankbaar te zijn, zorgt hij ervoor dat een andere man die hem een klein beetje geld verschuldigd is, in de gevangenis wordt gegooid. De koning wordt woest! Als jouw schuld wordt vergeven dan moet je ook met je gehele hart de ander vergeven. 

Je kunt deze gelijkenis nalezen in Mattheüs 18:23-35

Lees hier het letterlijke verhaal na in de Bijbel

Je kan het Koninkrijk van God vergelijken met een koning die besloot geld terug te eisen van de dienaren die hem nog geld moesten terugbetalen. Toen hij daarmee begon, werd er een dienaar bij hem gebracht die hem nog 10.000 talenten (ongeveer 300.000 kilo goud, dus miljoenen Euro’s) moest betalen. Maar de dienaar had zoveel geld niet. Daarom gaf zijn heer het bevel dat de dienaar als slaaf moest worden verkocht, met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. Want dan zou er geld zijn om hem [ iets ] terug te kunnen betalen. Maar de dienaar liet zich voor de koning op zijn knieën vallen en smeekte hem: ‘Heer, geef me nog even de tijd! Dan zal ik u alles terugbetalen!’ De koning kreeg medelijden met hem. Hij liet hem gaan en zei dat hij niets meer hoefde te betalen.

Toen die dienaar wegging, ging hij naar een andere dienaar die hem nog 100 penningen  (een paar Euro) moest betalen. Hij greep hem bij de keel en zei: ‘Betaal me onmiddellijk!’ Toen liet die dienaar zich voor hem op zijn knieën vallen en smeekte: ‘Geef me nog even de tijd! Dan zal ik je alles terugbetalen!’ Maar hij wilde niet luisteren. Hij ging weg en liet de andere dienaar in de gevangenis zetten, totdat hij alles zou hebben betaald.

De andere dienaren zagen wat er gebeurde. Ze werden heel boos en vertelden het aan de koning. 

De koning riep hem bij zich en zei tegen hem: ‘Schurk! Ik kreeg nog een heel groot bedrag van jou. Maar toen je mij om geduld smeekte, heb ik jou gezegd dat je me niets meer hoefde te betalen. Want ik had medelijden met je. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met die andere dienaar?’ Hij was woedend op hem en liet hem naar de martelkamer brengen. Daar moest hij blijven totdat hij alles zou hebben betaald. Dat zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen als jullie andere mensen niet met je hele hart willen vergeven.”

Wat vind jij van deze uitspraken van Jezus over vergeving? Welke spreekt je aan of welke juist helemaal niet? Laat het ons weten! Vul het contactformulier in en je krijgt reactie van onze e-coaches.