Hemelvaart

Hemelvaart wordt ook wel Heilige Donderdag genomen. Dit is, voor zover wij weten, het eerste christelijke feest die werd gevierd en gaat terug tot 68 BC.

Op deze dag staat de wereldwijde christelijke kerk stil bij de Hemelvaart van Jezus. Veertig dagen na zijn opstanding, gaat hij naar de hemel. Tussen zijn opstanding en Hemelvaart ontmoet hij volgens de Bijbel, zijn vrienden en volgelingen. Terwijl hij zijn volgelingen zegent, wordt Jezus opgenomen in de hemel en neemt daar plaats aan de rechterhand van God.

DE 40STE DAG

Hemelvaart wordt traditiegetrouw gevierd op een donderdag, de 40ste dag na Pasen. De verhalen vindt je in Markus 16, Lukas 24 en Handelingen 1. Een aantal denominaties hebben hun viering echter verplaatst naar zondag. Sommige christenen vieren deze dag door naar een kerkdienst te gaan, te bidden en te zingen.

Op de 40e dag nadat Jezus verrees, neemt hij zijn volgelingen mee de Olijfberg op. Daar zagen zij hoe hij opsteeg naar de hemel. Deze dag symboliseert het einde van het seizoen rondom Pasen en valt voor Pinksteren.

Begrijp goed dat alhoewel Jezus in de hemel is, hij nog steeds in ons leven betrokken is. De Bijbel legt uit dat hij voor ons bidt, onze advocaat in de hemel is en dat hij ons begrijpt. Omdat hij zelf ook mens geweest is.

Wanneer is het hemelvaart?

Westerse kalender
(protestant, katholiek)

Hemelvaart 2020: 21 mei
Hemelvaart 2021: 13 mei
Hemelvaart 2022: 26 mei

Oosters orthodoxe kalender

Hemelvaart 2020: 28 mei
Hemelvaart 2021: 10 juni
Hemelvaart 2022: 2 juni

Verdiepende leesplannen over Hemelvaart

Hemelvaart komt eraan. Een bijzonder feest in deze bijzondere tijd. Hoe moet je nu feest vieren in een lockdown? Hoe kunnen we verwachtingsvol zijn als zoveel onzeker is? In dit vijfdaagse leesplan word je uitgedaagd dit hemelse feest te vieren.

Via Sandy Tales vertellen we de oude bijbelverhalen door middel van zandkunst. Al deze verhalen openen vensters voor de realiteit van God. In dit leesplan ontdek je meer over de rijkdom en achtergrond van Hemelvaart.