De Dodezee rollen en hun betekenis

De ontdekking van de Dodezee rollen

Het verhaal van de Dodezee rollen is een verhaal dat zich goed zou kunnen lenen voor een goede film. Het verhaal gaat dat in 1947 een herdersjongen zijn kudde door de woestijn leidde. Als een van de geiten van de groep dreigt weg te gaan, gooit hij steentjes om het beest weer naar de kudde te leiden. Een steen vloog echter naar een grot en hij hoorde allerlei gerinkel en gekletter in de grot. Toen de jongen de grot inhing, ontdekte hij allemaal kruiken met daarin perkamenten rollen opgeborgen.

Een van de grotten van Qumran, waar de Dode-Zeerollen werden ontdekt

Zijn ontdekking zou de bijbelwetenschap tot op de dag van vandaag beïnvloeden. 

In totaal werden 11 verschillende grotten ontdekt waar ongelofelijk veel materiaal werd gevonden. Het waren fragmenten uit de Bijbel maar ook niet-bijbelse boekrollen. Ze zijn nog steeds op zoek naar nieuwe grotten waar wellicht ook nog boekrollen zijn verborgen.

Wat zijn de Dodezee rollen?

De geschriften waren afkomstig uit de tijd van voor Jezus. En dat maakte deze ontdekking zo bijzonder. Tot die tijd moest bijbelonderzoek meestal gedaan worden met veel recentere kopieën van de oude teksten. En zo wist je niet of het nog steeds overeenkwam met de oude geschriften. Nu werd dat in één klap duidelijk. In de meeste gevallen bleek dat eeuwen van overschrijven van de oude teksten bijzonder nauwkeurig was gedaan. Maar bleken er ook kleine aanpassingen in de tekst te zijn aangebracht. Wetenschappers zijn er nog steeds druk mee.

Een stuk van het tweede gevonden exemplaar van de profeet Jesaja

Essenen en de Dodezee rollen

De vraag is van wie al die boekrollen waren, de rollen die we nu de Dodezee rollen noemen. Waarom zijn ze in kruiken opgeborgen in de grotten in de woestijn bij de Dode Zee? 

De meeste wetenschappers gaan ervan uit dat het geschriften zijn van een Joodse groep die zich Essenen noemen. Het was een revolutionaire afscheidingsbeweging die hoopte op een Messias. Ze keken naar zichzelf als de enige echte Joodse gelovigen en wachten het moment af dat het corrupte priesterschap uit Jeruzalem ten einde zou komen. De komende Messias zou daar voor gaan zorgen, was hun overtuiging. Tot het moment daar zou zijn, concentreerden ze zich op het bestuderen van de geschriften. Die boekrollen dus.

Wetenschappers denken dat de geschriften in de grotten zijn verborgen om ze voor vernietiging te beschermen, toen de grond te heet werd onder hun voeten. 

De Dode Zee is een unieke toeristische trekpleister. Het is het laagst gelegen meer ter wereld.

Waarom zijn de Dodezee rollen zo belangrijk?

De honderden geschriften die zijn gevonden, zijn belangrijk voor allerlei onderzoeksgebieden. Ze hielpen ons begrijpen hoe in de eeuwen voor het begin van onze jaartelling, werd omgegaan door Joodse groeperingen met de Tanach, de Joodse Bijbel. Maar het wierp ook veel nieuw licht op de ontwikkeling van de Hebreeuwse en Aramese taal. Verder krijg je met deze geschriften inzicht in de spiritualiteit van deze Joodse stroming en uiteindelijk ook in de bronnen van het vroege Christendom.

Naar de grotten van Qumran

Als je op reis bent en je hebt de kans, dan kan je naar de grotten waar de geschriften werden gevonden. De gemeenschap heet nu Qumran, maar je zult er geen boekrollen vinden. Die zijn allemaal met grote zorg geconserveerd. Nog steeds wordt er gezocht naar snippers perkament om de puzzel een beetje completer te maken.

Onbetaalbaar

Het is onmogelijk om de hand te leggen op oude fragmenten uit de Dodezeerollenbibliotheek. En steeds vaker komen er nep-fragmenten op de markt. Maar dat is weleens anders geweest. De eerste fragmenten werden door bedoeïenen verkocht voor 7 Jordaanse ponden (ongeveer €25,- of €300,- in de waarde van nu). In het begin waren ze niet te slijten. Dat kwam ook omdat men zich er nog niet van bewust was waar dit eigenlijk om ging. 

Een advertentie uit The Wall Street Journal van 1 Juni 1954 waar 4 “Dode Zee-rollen” worden aangeboden.

Er is een kleine advertentie van 1 juni 1954 bekend uit The Wall Street Journal waar vier Dode Zeerollen te koop werden aangeboden. Uiteindelijk werd er toen $250.000 voor neergelegd. 

In 2009 werden 5 kleine fragmenten door een Amerikaanse universiteit aangekocht voor 2,5 miljoen dollar. Ze zijn ondertussen helemaal onbetaalbaar geworden.

Interessante linkjes: