Bidden voor corona

Het nieuws wordt gedomineerd door het coronavirus. Covid-19 houdt nu al bijna twee jaar de wereld in haar greep. Iedereen praat erover. Het is goed om je zorgen met anderen te delen. Maar vergeet niet om vooral met God te praten. En te bidden voor corona. Om je angst te delen, je zorgen, maar ook je vertrouwen en dankbaarheid.

Vanuit Jesus.net geloven wij in de kracht van samen bidden. De woorden verbinden ons met elkaar. Bid bijvoorbeeld het Onze Vader en voel de eenheid en de kracht van dit gebed.

Mattheüs 6:9-13 (BasisBijbel)

9 Maar bid het volgende: Onze hemelse Vader, laten alle mensen diep ontzag voor U krijgen. 10 Laat uw Koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat Ú wil, net zoals in de hemel wordt gedaan wat U wil. 11 Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. 12 Vergeef ons wat we verkeerd doen, net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen óns doen. 13 En stel ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad. Want van U is het Koninkrijk en alle kracht en alle macht en alle hemelse majesteit, tot in eeuwigheid. Amen.

2 Kronieken 20:6-12 (geparafraseerd)

Bent U niet de God in de hemel die heerst over alle koninkrijken van de naties?
Hebt U ons in het verleden niet van gevaar en dood verlost?
Zult U het niet nog een keer doen?
Want we zijn machteloos tegen deze pest die ons binnenvalt.
We weten niet wat we moeten doen, maar onze ogen zijn op U.

Waar is God in de coronacrisis?

In alle onzekerheid willen we bidden tot God. En erkennen wie Hij is:

 • Alwetend. Niets is voor Hem een mysterie.
 • Alom aanwezig. Niets ontsnapt aan zijn aandacht.
 • Almachtig. Niets is Hem te moeilijk.
 • Vol van wijsheid. Hij maakt nooit een fout.
 • Liefdevol. Hij handelt altijd in ons belang.
 • Vol van genade. Hij is onze hulp bij problemen.

Bidden voor corona in ons land

Je kunt bidden voor:

 • Ministerie van Volksgezondheid, WHO, enz .: Wijsheid om het juiste op het juiste moment op de juiste manier te doen.
 • Gezondheidswerkers: goddelijke bescherming, sterke immuniteit, groot uithoudingsvermogen.
 • De getroffenen. Nauwkeurige diagnose, snel herstel, wonderbaarlijke genezing.
 • Onderzoekers: Goddelijke gunst, eurekamomenten, revolutionaire doorbraken.
 • Voorgangers: Onderscheidingsvermogen en moed om de weg te wijzen, ijver om door te zetten.
 • Christenen: Geloof om angst te overwinnen, liefde om onzelfzuchtig uit te reiken en focus op vertrouwen op God.
 • Niet-gelovigen: goddelijke ontmoetingen, dat velen zich wenden zich tot God.
 • Medeburgers: diepere binding, sterkere sociale cohesie.
 • Wereldwijde situatie: Dramatische ommekeer, verhalen tot eer van God.
 • Om te voorzien in de behoeften van de mensen om ons heen.
 • Om manieren te vinden om de hoop van het goede nieuws van Jezus te delen.
 • [voeg je eigen gebedspunten toe…]

Bijbelteksten die je kunnen inspireren als je bidt voor corona

Psalm 46:11-12 (BasisBijbel)

11 Hij zegt: “Houd op! Want Ik ben God.
Ik heers over de volken,
Ik heers over de hele aarde.”
12 De Heer van de hemelse legers is met ons.
De God van Jakob is onze burcht waarin we veilig zijn.

Romeinen 8:31-39 (BasisBijbel)

31 Wat moeten we dan nog zeggen? Als God vóór ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen? 32 God heeft zelfs zijn eigen Zoon aan ons gegeven. Dan zal Hij ons toch zeker ook al het andere geven dat we nodig hebben? 33 Wie zal de mensen die door God zijn uitgekozen, nog ergens van kunnen beschuldigen? God Zelf heeft hen vrijgesproken van schuld! 34 Wie zal hen dan nog kunnen veroordelen? Want Christus is voor ons gestorven [ en heeft zo onze straf op Zich genomen ]. En wat nog veel beter is: Hij is uit de dood opgestaan! Nu zit Hij naast God en Hij komt voor ons op. 35 Wie [ of wat ] zal ons dan nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden, problemen,
vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaar, de dood?

36 Het is zoals in de Boeken staat opgeschreven: “Omdat we in U geloven zijn we de hele dag in levensgevaar. De mensen behandelen ons als schapen die geslacht gaan worden.” 37 Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij Hem die van ons houdt. 38 Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, 39 geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer.

Filippenzen 4:6-9 (BasisBijbel)

6 Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. 7 Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. 8 En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. 9 Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord hebben. Dan zal de God van de vrede bij jullie zijn.